Los!

6 december 2013

Het ontwerp voor 2014 vordert gestaag. Er is inmiddels een brainstormsessie geweest waarin de eerste ideeen binnen het thema 'Los!" onderling zijn gedeeld. Aanstaande donderdag (12/12) staat een tweede sessie gepland waarin het de bedoeling is om die ideeen concreter vorm te gaan geven. Op 14 december moeten de eerste schetsen zijn ingeleverd bij de Stichting Bloemencorso Valkenswaard. Dus, op naar 2014!