Thema

Made in Holland; Nederlanders in den vergetelheid

Dat is het thema van de zestigste editie van Bloemencorso Valkenswaard op zondag 8 september 2013. Dat heeft de stichting Bloemencorso maandagnamiddag bekendgemaakt tijdens een presentatie in café De Zwaan in Valkenswaard.

De veertien buurtschappen worden uitgedaagd om een vergeten Nederlander- die een onuitwisbare herinnering heeft achtergelaten - terug in herinnering te brengen. Van nobelprijswinnaars tot sporters en van muzikanten tot spionnen; zij die Nederland in de afgelopen zestig jaar internationaal bekendheid gaven, staan tijdens de komende Bloemencorso volop in de schijnwerpers. Het is aan de ontwerpers van de buurtschappen om de gebeurtenis of de prestatie, de locatie en de impact in het ontwerp te uiten.

Achtergrond voor de keuze van dit thema is de zestigste verjaardag van het bloemencorso in 2013. In zijn jubileumjaar blikt het bloemencorso terug op het verleden. Het blikt terug op de prestaties van die Nederlanders die ons land roemrijk of beroemd of berucht maakten. Zij deden dingen die niemand daarvoor of daarna voor mogelijk had gehouden. Het waren de dingen die ze deden, de manier waarop, het moment, de beweegreden die ervoor zorgden dat ze een plek in de wereldgeschiedenis veroverden.
Hun prestatie was uniek, voor die tijd spectaculair, innovatief en baanbrekend. Zij lieten zien waar een klein land groot in kan zijn.

Op zaterdag 3 november was het D-day, de start van het nieuwe corsoseizoen. Deze keer in cafe Het Zwaantje, waarbij de 14 subthema's elk aan een buurtschap werden gekoppeld. Silhouetten met lampen verbeeldden de Nederlanders in den vergetelheid. Na een algemene inleiding mocht ieder buurtschap een schakelaar omzetten die een silhouet liet oplichten.
Aan de silhouetten zat een subthema met 3 vergeten Nederlanders met een korte beschrijving, presentator Lex Janssen lichtte het subthema toe. Uiteindelijk kiest ieder buurtschap één vergeten Nederlander binnen het thema, daarmee gaan ze aan de slag om niet de persoon maar hetgeen wat deze persoon bereikt of betekent heeft uit te beelden.
Ontwerpers kunnen nu aan de slag met de eerste ideeën, begin december worden ze opnieuw uitgenodigd voor een ontwerpersbijeenkomst. Foto's van D-day op de Facebookpagina.
De thema's waar de buurtschappen aan werden gekoppeld zijn:

Onderwerp > Buurtschap
Architectuur > Oud Dommelen
Auteurs > Crescendo
Wetenschap > Kompas
Politiek > Leenderweg
Amusement > Graafschap
Muziek > Wilhelmina
Ruimtevaart > Stadsebergen
Sport > Borkel en Schaft
Uitvindingen > Dommeldal
Automotive > Hazestraat
Beeldende kunst > Kerkakkers
Handel > Reisvenne Oranje
Idealistisch > Dommelkant
Mode en design > Oruva